Voor relaties van HVMS en Quorum Vve Management

Uw belang en wensen staan bij HVMS voorop
Betaalbaar oplossen van kleine service klusjes
Er kan efficiënter gewerkt worden

Waarom HMVS Service?

Vanuit onze jarenlange ervaring met de dagelijkse praktijk in vastgoedmanagement en VvE beheer blijkt dat er veel “kleine” klusjes zijn die naar verhouding tijd intensief zijn door de bijkomende planning en organisatie die deze klusjes met zich mee brengen om uit te kunnen voeren.
De reguliere aannemers en leveranciers helpen ons graag maar zijn hierin niet gespecialiseerd en zodat de kleine klusjes relatief veel aandacht en tijd vergen, en die moeten betaald worden.

Resultaat; veel handeling rondom kleine klussen die wij voor onze relaties onder beheer hebben en met onze vaste aannemers en leveranciers willen oppakken zodat de kwaliteit en communicatie op niveau blijven, belangrijk voor u als opdrachtgever of betrokkenen en belangrijk voor ons voor inzicht in het dossier en overzicht op het gebouw.

Daarom HVMS Service!

Betaalbaar oplossen van kleine service klusjes door het verzamelen en coördineren van deze klussen zodat er een efficiënte werkverdeling mogelijk waardoor aanrijtijden en voorbereidingen minder tijdsslag vergen. Een voordeel voor u omdat de kosten lager zijn, een voordeel voor ons omdat er efficiënter gewerkt kan worden, daardoor meer klanten kunnen worden bediend en we zelf de uitvoering en communicatie coördineren. Zodoende krijgen we meer zicht op de complexen die onder ons beheer zijn.

Welke klussen kan HVMS service aan ?

Zoals gezegd is deze service bedacht voor de “kleine” klussen, nu is dat een heel breed begrip en heeft ieder daar een eigen invulling bij, daarom zullen wij altijd vooraf zelf beoordelen of de gevraagde dienst uitvoerbaar is voor ons team. Grofweg kan gezegd worden dat er geen specialistisch werk wordt aangenomen, hierbij te denken aan installatiewerk van gas, water en verwarming, werkzaamheden rondom meterkast en elektrasysteem. Ook rioolwerk , constructieve zaken en in het algemeen groter werk past niet binnen de serviceverlening.

Hoe werkt het ?

Alleen samen komen we tot resultaat, daarom vragen wij van u als klant een goede en zo compleet mogelijke voorbereiding. Dit hoeft u niet zelf te bedenken natuurlijk, onze website leidt u door de opdrachtverstrekking met de HVMS klus-routeplanner.

De klus-routeplanner treft u aan op deze website en zal u stap voor stap door het opdrachtformulier leiden zodat voor ons, en voor u, een zo goed mogelijk beeld ontstaat van de door u aangereikte probleem wat opgelost moet worden.

Vooral het toevoegen van fotos en een duidelijke toelichting zorgt voor snel inzicht zodat wij ook sneller kunnen reageren en de klus inplannen bij andere passende aanvragen.

Na uw aanvraag nemen wij contact met u op om zaken te bespreken of meteen een afspraak in te plannen.

U weet zodoende wie en wanneer bij u aan de deur komt wel zo vertrouwd en veilig.

In de aanmelding zal u vooraf gevraagd worden akkoord te gaan met de kostenopgave van de “basiskosten volgens onderstaande opgave. Deze kosten zullen door de monteur ter plaatse worden afgerekend middels een pinbetaling die wordt ondersteund door uw opgave en overzicht wat de monteur aan u toont.

Vooral het toevoegen van fotos en een duidelijke toelichting zorgt voor snel inzicht zodat wij ook sneller kunnen reageren en de klus inplannen bij andere passende aanvragen.

Na uw aanvraag nemen wij contact met u op om zaken te bespreken of meteen een afspraak in te plannen.

Service aanvragen

  7 + 1 =

  Wat zijn de kosten?

  Om de klussen tegen een overzichtelijke kosten te kunnen aanbieden is vooral efficiëntie van groot belang om zo min mogelijk tijd verloren te laten gaan, want tijd is geld! Wij zullen de aanvraag beoordelen en inplannen in een route waar ook andere aanvragen bij passen zodat er een mooie rij-route kan worden gemaakt en zo min mogelijk tijd verloren gaat en daar profiteert u direct zelf van!
  De basiskosten zijn als volgt opgebouwd.

  Aanname en beoordelen van de klus 10 minuten
  Plannen en organiseren 10 minuten
  Aan- en afrijden 30 minuten
  Administratie, afronden en communicatie 10 minuten
  Uitvoeren werkzaamheden 30 minuten
  Kosten startpakket € 130,00
  Meertijd wordt per 15 min doorberekend ad € 17,50
  Exclusief btw en bijkomende benodigde materialen !

  Hoe wordt er afgerekend ?

  Relatie HVMS vastgoedmanagement
  Voor relaties van HVMS – vastgoedmanagement wordt middels de verstrekte opdracht een werkbon aangemaakt die met een factuur intern via de lopende dienstverlenging wordt afgewikkeld.

  Nieuwe klant
  Er wordt direct ter plaatse afgerekend per pin betaling zoals dit is vermeld in de informatiebijlage over de werkwijze en afhandeling.