Cornelis van Uitgeeststraat 3

1508 EG, Zaandam

Verkocht

TE KOOP
Cornelis van Uitgeeststraat 3 te Zaandam
Belegging
Na jaren van eigen gebruik gevolgd door verhuur als beleggingsobject komt dit object beschikbaar voor verkoop.

De eigenaresse heeft na een jarenlange verhuur van de bedrijfsruimte en de zelfstandige kantoorruimte op de 1e verdieping als belegging besloten om het object te willen afstoten.

Huidige situatie:
Begane grond: verhuur aan eenmanszaak garagebedrijf Famillia.
1e verdieping: zelfstandige kantoorruimte welke per december 2022 leeg komt

De verkoop is voorbereid met een bodemonderzoek, asbest inventarisatie en inmeting.

Oorspronkelijke bouwtekeningen zijn beschikbaar.
Gezien de gedateerdheid van het object en lang afwezig zijn van eigen gebruik heeft verhuurder beperkt inzicht in het dagelijks functioneren van het object, zodoende adviseren wij iedere geïnteresseerde eigen adviseurs in te schakelen.

Object:
Begane grond
– bedrijfsruimte met bijbehorende kantoren en opslag- en technische ruimte met aan de straatzijde met een mooi breed buitenterrein direct aan de Cornelis van Uitgeeststraat.
Verhuurd ;
volgens lopende overeenkomst aan autogarage Famillia sinds 1-11-2012

– zelfstandige toegang naar de kantoorruimte op de 1e verdieping met entree en trapopgang.
1e verdieping
– ruime overloop met badkamer, toilet, berging, grote keuken/kantineruimte, kantoor en 2 separate kamers.
Verhuurd;
komt leeg per 15 december 2022

vervolg
Het object is in meerdere fases verbouwd tot de huidige opzet, verkoper heeft hiervan weinig kennis en sluit zodoende elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van de bouwkundige, technische en juridische staat.

Oppervlakte indicaties
- Bedrijfsruimte ca. 645 m2 ( excl. trapopgang )
- 1e verdieping ca. 150 m2
- Buitenterrein ca. 495 m2 ( kadastraal )
NEN metingen zijn niet beschikbaar oppervlakte o.b.v. indicatie en bouwtekening, geen rechten mogelijk.

Kadastraal:
Gemeente Zaandam, sectie M, nummers 2536, 2415 en 2416, resp. groot 495 m2, 107 m2
en 893 m2 Eigen grond.

Bestemmingsplan
Momenteel treffen wij de bijgaande bestemmingsinformatie aan op ruimtelijkeplannen.nl welke aanduid dat de locatie valt binnen bestemmingsplan genaamd “Zaandam Noord ”.
Conform de bijbehorende informatie geldt bestemming “enkelbestemming bedrijventerrein met een scala aan gebruiksfuncties conform
Voor verdere informatie inzake de bestemmingsmogelijkheden verwijzen wij u naar gemeente Zaanstad en uw adviseur, vermelde informatie is indicatief en niet bruikbaar voor
Een aankoopbeslissing, alle rechten voorbehouden en elke aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor verkoper en makelaar.

Bestemming/ontwikkeling
De huidige bestemming van het gekochte is bekend bij koper. Indien koper het gekochte wil gebruiken voor andere doeleinden c.q. wil herontwikkelen geldt dat dit voorgenomen gebruik c.q. deze herontwikkeling geheel voor rekening en risico van koper komt. Koper heeft zelf een onderzoek ingesteld c.q. kunnen instellen naar de gebruiksmogelijkheden van het gekochte in de ruimste zin en de mogelijkheden om op het gekochte de door hem gewenste bestemming te realiseren. Koper heeft er ook willens en wetens voor gekozen om geen voorwaarden of voorbehouden te maken op dit punt. Voor zover de gemeente uitlatingen heeft gedaan over een mogelijke (her)bestemming kan koper hieraan geen rechten ontlenen en staat verkoper hier niet voor in.

Bodem- en asbestonderzoek en ontbindende voorwaarde
Verkoper heeft onderzoek opgedragen voor een asbestinventarisatie en verkennend bodemonderzoek, de uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend en zullen voor de inschrijfdatum aan de gegadigden worden kenbaar gemaakt.
De akte van levering van 1997 vermeld een bodemonderzoek van de Grontmij West B.V.
welke niet zou leiden tot het nemen van maatregelen, het onderzoek is niet beschikbaar
Verkoper neemt deze stelling aan welke zal moeten worden ondersteund door het te verrichten onderzoek. Deze uitkomst zal als ontbindende voorwaarde worden opgenomen zolang hierover geen afdoende inzicht is gebleken.
Vrijwaring
Koper accepteert dat verkoper geen enkele verplichting op zich neemt ten aanzien van het beoogde gebruik en/of bestemming en/of de door koper beoogde herontwikkeling en verkoper er niet voor instaat dat de onroerende zaak die feitelijke eigenschappen zal bezitten die nodig zijn voor het door koper gewenste gebruik en geen garanties wil en/of kan verstrekken over de huidige (bouwkundige, technische, planologische en milieukundige) staat van de onroerende zaak en de geschiktheid voor het door koper voorgenomen gebruik c.q. de voorgenomen bestemming en realisatiemogelijkheden. Het beoogde gebruik en/of herontwikkeling geschiedt aldus geheel voor rekening en risico van koper en dit risico is verdisconteerd in de koopprijs. Eventueel verschuldigde gemeentelijke bijdragen in verband met een eventuele herontwikkeling komen voor rekening en risico van koper.

As-is where is
Het gekochte zal aan koper worden overgedragen “as is where is” en door koper worden aanvaard in de staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de levering inclusief bekende en onbekende, visuele en verborgen gebreken, lasten en beperkingen met het werkelijke gebruik ten tijde van de levering inclusief alle risico’s daarvan.
Met de daarvoor op dat moment geldende bestemming.
De artikelen 7:15, 7:17, 7:20, 7:23 en 6:228 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de koop en de daaruit voortvloeiende levering. Koper heeft zelf afdoende onderzoek gedaan of laten doen naar de bouwkundige en/of technische staat van het gekochte. Verkoper is jegens koper nimmer aansprakelijk voor gebreken (zichtbaar of onzichtbaar) en geeft geen garanties dienaangaande. Verkoper zal geen enkele verplichting aanvaarden of garanties en vrijwaringen geven ten aanzien van de bouwkundige-, technische-, juridische-, fiscale-, financiële-, commerciële-, planologische- en milieukundige staat van het gekochte.
Verkoopprocedure:
Verkoop zal geschieden door inschrijving met voorafgaande bezichtigingsmogelijkheden.
Geplande inschrijfdatum n.t.b. 2022.

Levering in overleg te bepalen.
Dataroom:
De beschikbare documenten zijn opvraagbaar via;

bog@hvms.nl

Kenmerken

Overdracht

StatusVerkocht
PrijsPrijs n.o.t.k
Servicekosten

Oppervlaktes en inhoud

Soort objectBedrijfsruimte
Totale oppervlakte1.935 m2
Perceeloppervlakte1.495 m2
Bedrijfshal vrije hoogte400 cm
Oppervlakte bedrijfsruimte645 m2
Oppervlakte terrein495 m2

Parkeergelegenheid

Overdekt parkerenParkeren is als volgt: Huurder BG beschikt over eigen buitenruimte met veel parkeermogelijkheden Huurder 1e verd. heeft geen eigen parkeergelegenheid , doch is er aan de openbare weg , voorzijde, ruim voldoende parkeergelegenheid.
Onoverdekt parkerenParkeren is als volgt: Huurder BG beschikt over eigen buitenruimte met veel parkeermogelijkheden Huurder 1e verd. heeft geen eigen parkeergelegenheid , doch is er aan de openbare weg , voorzijde, ruim voldoende parkeergelegenheid.

Bouw

BouwvormBestaande bouw
Bouwjaar1960
Bouwjaar toelichting

Overig

Bedrijfshal in units vanaf645 m2
LocatieBEDRIJVENTERREIN
Aantal lagen1
Onderhoud binnenRedelijk tot goed
Onderhoud buitenRedelijk

Meer informatie over dit object?

Bel ons op 075 6510 620 of maak gebruik van het onderstaande formulier!