Wandelweg 96

1521 AJ, Wormerveer

Verkocht onder voorbehoud

Winkelpand met ontwikkelmogelijkheid

Wie kent het object niet?
Het voormalige Warmteservice pand aan de Wandelweg is nu te koop.

Op uitstekende zichtlocatie en zeer geschikt voor herontwikkeling.
De eigenaar heeft samen met de buurman een nieuwbouwplan laten maken en ligt
momenteel bij de gemeente ter beoordeling.
Een prachtig plan met 6 appartementen en 2 stadswoningen.
De nodige onderzoeken zoals bodem, stikstof etc. zijn ter inzage
Bij verdere interesse informeren wij u graag verder betreffende dit plan.

Maar het gebruik van het pand in de huidige staat behoort zeker ook tot de
mogelijkheden. Deze courante bedrijfsruimte is prima geschikt voor o.a. winkel /
kantoor / atelier / maatschappelijke functie. Er zijn veel gebruiksmogelijkheden door het
ruime bestemmingsplan.

Het object betreft een open winkelruimte met achtergelegen kantoorruimte, een pantry /
toiletruimte en een kelder met stahoogte. De kelder meet conform bouwtekening
ca. 1,78 m1 x 4,70 m1 (ca. 8,4 m2).
Aan de zijkant van de winkel is ten behoeve van laden en lossen een elektrische
overheaddeur aanwezig. De basisvoorzieningen zoals centrale verwarming met
radiatoren en cv heater, elektrische installatie en eenvoudige verlichting zijn aanwezig.
Het pand meet conform bouwtekening ca. 200 m2 b.v.o.

Het object is in 2 fases gebouwd en verbouwd tot de huidige opzet, verkoper heeft
hiervan weinig inzicht en kennis en sluit zodoende elke aansprakelijkheid uit ten
aanzien van de bouwkundige, technische en juridische staat.

Kadastraal:
Gemeente Wormerveer, sectie B, nummer 5561, groot 217 m2, eigen grond.

Bestemmingsplan
Momenteel treffen wij de bijgaande bestemmingsinformatie aan op
www.ruimtelijkeplannen.nl waaruit blijkt dat de locatie valt binnen het
bestemmingsplan genaamd “Wormerveer” en vastgesteld is in 2017.
Conform de bijbehorende informatie geldt bestemming “gemengd – 1 met
functieaanduiding detailhandel” en biedt een scala aan gebruiksfuncties.
Voor verdere informatie inzake de bestemmingsmogelijkheden verwijzen wij u naar
gemeente Zaanstad en uw adviseur, vermelde informatie is indicatief en niet
bruikbaar voor een aankoopbeslissing, alle rechten voorbehouden en elke
aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor verkoper en makelaar.

Bestemming/herontwikkeling
De huidige bestemming van het gekochte is bekend bij koper. Indien koper het
gekochte wil gebruiken voor andere doeleinden c.q. wil herontwikkelen geldt dat dit
voorgenomen gebruik c.q. deze herontwikkeling geheel voor rekening en risico van
koper komt. Koper heeft zelf een onderzoek ingesteld c.q. kunnen instellen naar de
gebruiksmogelijkheden van het gekochte in de ruimste zin en de mogelijkheden om
op het gekochte de door hem gewenste bestemming te realiseren. Koper heeft er
ook willens en wetens voor gekozen om geen voorwaarden of voorbehouden te
maken op dit punt. Voor zover de gemeente uitlatingen heeft gedaan over een
mogelijke (her)bestemming kan koper hieraan geen rechten ontlenen en staat
verkoper hier niet voor in.
Koper kan inzicht krijgen in de voorgenomen ontwikkelplannen maar kan hier geen
rechten aan ontlenen en kan dit uitsluitend gebruiken om de ontwikkelplannen op
eigen initiatief voort te zetten. Een eventuele samenwerking met de buurman zal een
koper zelf moeten initiëren.

Vrijwaring
Koper accepteert dat verkoper geen enkele verplichting op zich neemt ten aanzien
van het beoogde gebruik en/of bestemming en/of de door koper beoogde
herontwikkeling en verkoper er niet voor instaat dat de onroerende zaak die feitelijke
eigenschappen zal bezitten die nodig zijn voor het door koper gewenste gebruik en
geen garanties wil en/of kan verstrekken over de huidige (bouwkundige, technische,
planologische en milieukundige) staat van de onroerende zaak en de geschiktheid
voor het door koper voorgenomen gebruik c.q. de voorgenomen bestemming en
realisatiemogelijkheden. Het beoogde gebruik en/of herontwikkeling geschiedt aldus
geheel voor rekening en risico van koper en dit risico is verdisconteerd in de
koopprijs. Eventueel verschuldigde gemeentelijke bijdragen in verband met een
eventuele herontwikkeling komen voor rekening en risico van koper.

As-is where is
Het gekochte zal aan koper worden overgedragen “as is where is” en door koper
worden aanvaard in de staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de levering
inclusief bekende en onbekende, visuele en verborgen gebreken, lasten en
beperkingen met het werkelijke gebruik ten tijde van de levering inclusief alle risico’s
daarvan. Met de daarvoor op dat moment geldende bestemming.
De artikelen 7:15, 7:17, 7:20, 7:23 en 6:228 van het Burgerlijk Wetboek zijn
uitdrukkelijk niet van toepassing op de koop en de daaruit voortvloeiende levering.
Koper heeft zelf afdoende onderzoek gedaan of laten doen naar de bouwkundige
en/of technische staat van het gekochte. Verkoper is jegens koper nimmer
aansprakelijk voor gebreken (zichtbaar of onzichtbaar) en geeft geen garanties
dienaangaande. Verkoper zal geen enkele verplichting aanvaarden of garanties en
vrijwaringen geven ten aanzien van de bouwkundige-, technische-, juridische-,
fiscale-, financiële-, commerciële-, planologische- en milieukundige staat van het
gekochte. Het object is niet ingemeten conform meetinstructies, NEN 2580.

Vraagprijs: € 367.500,-- k.k., geen btw.
Levering in overleg te bepalen.

Kenmerken

Overdracht

StatusVerkocht onder voorbehoud
Prijs€ 349.000,- k.k.
Servicekosten

Oppervlaktes en inhoud

Soort objectBedrijfsruimte
Totale oppervlakte400 m2
Perceeloppervlakte217 m2
Oppervlakte bedrijfsruimte184 m2
Oppervlakte winkelruimte200 m2

Parkeergelegenheid

Parkeerplaatsen1

Bouw

BouwvormBestaande bouw

Overig

Winkelruimte in units vanaf200 m2
LocatieIN_WOONWIJK
Aantal lagen2
Onderhoud binnenRedelijk tot goed
Onderhoud buitenRedelijk tot goed

Meer informatie over dit object?

Bel ons op 075 6510 620 of maak gebruik van het onderstaande formulier!